แอลกอฮอล์ 100%

แอลกอฮลอล์ 100% ตรา O-RAN

เป็นสารประกอบทางเคมี เมทานอล ใช้ในงานพิมพ์ และงานแชลค์และเช็ดล้าง

คำแนะนำและคำเตือน

ควรใช้ในสถานที่อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการสูดดม เป็นสารไวไฟ

เก็บให้พ้นมือเด็ก ห้ามรับประทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 47,913