เกี่ยวกับเรา

บริษัทโอ.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการในพ.ศ. 2549 โดยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายสารละลายเคมีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในจังหวัด สมุทรสาคร โดยผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานสี ทินเนอร์  น้ำมันสน น้ำมันซักแห้ง แอลกอฮอล์

ผลิต-จำหน่าย-ทินเนอร์-โซลเว้นท์-แอลกอฮอล์-น้ำกลั่น
แอลกอฮอล์
จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับผลิตตามออเดอร์ ทุกเกรด
รับปรึกษาปัญหาการใช้งานของตัวสารเคมีต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม
ACETONE
BUTYL ACETATE
BUTYL CELLOSOLVE
CELLOSOLVE ACETATE(E.G.A.)
CYCLOHEXANONE
D.B.P.
D.O.P.
ETHYL ACETATE
ETHYL GLYCOL ETHER(E.G.E.)
ISOBUTANOL(I.B.A.)
ISOPOPYL ALCOHOL(I.P.A.)
KEROSENE(SOLVENT 3040)
METHYL ETHYL KETONE(M.E.K.)
METHYL ISOBUTYL KETONE(M.I.B.K.)
METHANOL
METHYLENE CHLORIDE
PERCHLORO ETHYLENE
N. BUTHANOL
TOLUENE
TRICHLORO ETHYLENE(112)
SOLVENT 1425 (SHELLSOL 60/145)
XYLENE
น้ำมันก๊าด,น้ำมันสน
ทินเนอร์ AA
ทินเนอร์ AAA
ทินเนอร์อะคลิลิค

Visitors: 46,397